SYMON

TAKTICKÝ COMINT SYSTÉM

SYMON je modulární pasivní systém určený pro lokalizaci a identifikaci pozemních, námořních a vzdušných cílů. SYMON poskytuje velmi rychlý automatizovaný průzkum, monitorování, zaměřování, technickou online/off-line analýzu a klasifikaci rádiových signálů zájmových pásem s možností efektivní detekce UAV.

  • Pasivní systém
  • Pracuje v pásmech HF, VHF, UHF a SHF (1 MHz – 11 GHz)
  • Monitorování, záznam a analýza rádiového signálu
  • Zaměření zdroje signálu pomocí vyhledávání směru a triangulace
  • Autonomní detekce aktivit
  • Post-procesní vyhodnocení
  • Ve stacionárních, mobilních, airborne a backpack variantách