ISRMAN

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ISR PROCESU

ISRMAN je komplexní řešení, které pokrývá všechny aspekty ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) procesu.

ISRMAN poskytuje následující možnosti:

  • Vytváří a spravuje ISR úkoly pro jednotky ISR
  • Koordinuje a řídí ISR operace a jednotky
  • Shromažďuje heterogenní data získané jednotkami ISR
  • Poskytuje přehled shromážděných dat  
  • Vytváří a spravuje produkty ISR ze shromážděných dat
  • Umožňuje jejich další využití
  • Distribuuje produkty ISR zainteresovaným subjektům
  • Podporuje sběru dat z vícero zpravodajství (SIGINT, ELINT, IMINT, OSINT atd.)
  • Integrovatelný s řešením EWIS nebo dalšími analytickými nástroji