C-UAS Software C4PER

SYSTÉM VELENÍ A ŘÍZENÍ ANTI-DRONOVÉ OCHRANY

Komplexní systém C4AD kompletní situační přehled, kontrolu nad senzory a efektory včetně fúze dat z těchto systémů. Systém je schopný pracovat v manuálním, poloautomatickém a automatickém režimu. Software má následující funkce:

 • Správa senzorů a efektorů (efektivní dosahy atd.) 
 • Detekce, identifikace a lokalizace nepřátelských cílů 
 • Fúze dat, zpracování, šíření a využívání 
 • Výběr vhodného eliminačního postupu 
 • Automatické zaměřování efektorů (směrový rušič apod.) 
 • Kompletní situační povědomí 
 • Propojení s ostatními spolupracujícími systémy a sdílení informací 
 • Manuální/poloautomatické a automatické pracovní režimy

C4AD obsahuje uživatelské rozhraní, které poskytuje následující informace na mapovém podkladu:

 • Pozice senzorů a efektorů
 • Pozice všech spolupracujících systémů
 • Detekované hrozby a dráha jejich letu
 • Efektivní rozsahy zapojených senzorů a efektorů
 • Identifikované údaje nepřátelského UAV