ANDROMEDA

KOMPLEXNÍ ANTI-DRONOVÝ SYSTÉM ANDROMEDA

ANDROMEDA je anti-dronový systém, jehož jádrem je komplexní systém velení a řízení C4AD, který zajišťuje fúzi dat ze sítě zaintegrovaných senzorů a efektorů, a tím poskytuje celkový přehled o situaci. Kromě toho dává operátorovi informace potřebné k vyhodnocení situace a volbě vhodné eliminační metody. Velkou výhodou řešení ANDROMEDA je jeho schopnost integrovat libovolné senzory a efektorové platformy od různých výrobců.

  • Přehled nad sítí senzorů a efektorů
  • Ovládání všech připojených senzorů a efektorů
  • Výběr vhodné eliminační metody v závislosti na situaci
  • Zacílení efektorů na navržený cíl
  • Sdílení informací o cílech s dalšími systémy


OCHRANA OBJEKTŮ

Anti-dronový systém ANDROMEDA je vhodný k ochraně celého spektra objektů – od objektů v zastavěných oblastech, velkých objektů jako jsou například letiště až k objektům kritické infrastruktury.

Velké objekty: 

  • vojenská i civilní letiště, elektrárny, muniční sklady, průmyslové továrny

Objekty v městských oblastech:

  • státní budovy, vojenské objekty, objekty kritické infrastruktury

Objekty zvláštního významu:

  • trasy konvojů, delegace nebo oficiální návštěvy, hromadné sportovní a kulturní akce, setkání