Zástupci JISRu se zúčastnili VIGO24 a AOC Europe

Zástupci JISRu se zúčastnili VIGO24 a AOC Europe

S radostí oznamujeme, že v květnu 2024 v Litvě proběhlo mezinárodním cvičení VIGO 2024, které bylo organizované německými ozbrojenými silami. Součástí tohoto cvičení byl také CESMO Demo Day, kdy byly pomocí sítě CESMO (Cooperative Electronic Support Measures Operations) propojeny vzdušné a pozemní platformy elektromagnetického boje a došlo k potvrzení přínosu tohoto konceptu pro Baltské státy. Výsledky a přínosy byly prezentovány zástupcům akvizičních sekcí ministerstev obrany, velení armády a mnohým zástupcům zahraničních zemí.


Koncept CESMO byl také prezentován na AOC 2024, které se konalo 13. až 15. května v norském Oslu. Během této konference jsme měli tu čest vystavovat spolu s našimi partnery ze společnosti ESG a představit naši implementaci konceptu CESMO pro specialisty na elektromagnetický boj. 


Tímto bychom chtěli velmi poděkovat našim partnerům a všem, kteří stánek navštívili. Obě tyto události podtrhly důležitost mezinárodní spolupráce a pokročilých technologií v obranném průmyslu, které posilují bezpečnost a spolupráci mezi spojenci.