Cvičení Anti-dronové ochrany v JE Dukovany

Cvičení Anti-dronové ochrany v JE Dukovany
Ve spolupráci s AČR a naším partnerem URC Systems, spol. s r.o. jsme se zúčastnili cvičení zaměřené na ochranu objektů kritické infrastruktury před bezpilotními prostředky, které proběhlo ve dnech 12. až 13. října 2023 v JE Dukovany.


Jedním z hlavních prvků předvedené anti-dronové ochrany byl systém Cyber Attack, který lze použít také v civilním sektoru v souladu s platnou legislativou. Senzory a efektory byly integrovány v softwarové aplikaci C4AD, která je jádrem anti-dronového systému Andromeda od společnosti JISR Institute, a.s.